Previsions post COVID - Habitat MalgratHabitat Malgrat

Notícies

Últimes novetats

Previsions post COVID

predicions post covid

El sector immobiliari s’ha vist afectat a causa dels temps que hem viscut aquests últims mesos. Moltes de les residències han experimentat una baixada de preus en tot el que està relacionat amb la compravenda i el lloguer dels habitatges després d’haver-se trobat en constat auge durant els últims anys.

A partir d’un seguit d’enquestes que s’han dut a terme a diferents immobiliàries, alguns especialistes en el sector creuen que durant els pròxims tres mesos els preus es mantindran estables, tot i que el percentatge restant pensa que els preus cauran de forma notable.

El nombre de vendes ha experimentat una de les caigudes més fortes dels últims anys tot i que on més afectat s’ha vist ha sigut en relació a la compravenda, el lloguer també ha tingut repercussions però en menor grau. S’espera que l’activitat dintre del sector es recuperi de cara a finals d’anys encara que sigui de forma més gradual en el que respecta la compravenda en vers als lloguers. Tot i que a finals de l’any passat s’experimentés un augment d’adquisició d’habitatges i dels lloguers, aquests anys ja es prevenia que la tassa de compravenda i lloguer fos baixa, encara que no s’esperava que arribés a ser d’aquesta magnitud, tot degut a la crisi sanitària experimentada aquests mesos.

A causa de tot el que s’ha esmentat anteriorment, la taxa mitjana de preus dels habitatges s’ha hagut d’ajustar a un canvi i això es veurà reflectit els pròxims mesos. Tot això, dependrà de l’oferta i la demanda que hi hagi sobre aquests serveis.

En el cas de què necessitis sol·licitar informació sobre la venda o el lloguer d’alguns dels nostres habitatges estem a la vostra disposició, no oblidis contactar amb nosaltres.