Davant d'un canvi d'habitatge, preferim comprar o llogar? - Habitat MalgratHabitat Malgrat

Notícies

Últimes novetats

Davant d’un canvi d’habitatge, preferim comprar o llogar?

comprar alquilar

Si volem canviar d’habitatge en el moment actual, que ens trobem amb l’Euribor en valors negatius i el preu del lloguer tot el contrari, segueix una línia ascendent, hem de valorar que és la millor opció: llogar o comprar.

Segons els últims estudis realitzats pel sector immobiliari, una gran majoria (88%) optaria per comprar una propietat. Val a dir, que de les persones enquestades el 65% de resideix en una casa en propietat i el canvi seria per comprar o canviar la propietat.

Si entrem una mica més en detall, entre la franja d’edat dels 18 als 49, el principal motiu seria disposar d’una llar per a crear una llar familiar. La franja que va dels majors de 50 anys el motiu principal és disposar d’una inversió de cara al futur.

Una altra de les respostes més utilitzades en aquesta enquesta, concretament per al 25%, considera que viure de lloguer és llençar els diners.

Els joves ho tenen clar: llogar

Si ens centrem en les respostes dels menors de 30 anys, que viuen sols l’opció preferida és el lloguer.

Un dels motius de llogar una propietat en aquesta franja són les condicions econòmiques. No voler assumir riscos de futur o no poder pagar la hipoteca són motius per no disposar d’un habitatge de propietat.

Per al sector immobiliari, es creu que l’augment del lloguer és una opció temporal fins al mercat immobiliari s’estabilitzi i la compra d’un habitatge sigui factible.

Si ets dels menors de 30 anys que busca un habitatge sense lligams o bé ets dels majors de 50 que prefereix una inversió de futur, en Habitat Malgrat disposem d’habitatges tant de compra com de lloguer.

Posa’t en contacte per veure les diferents opcions d’habitatge.