Avís legal Inv. Habitat Malgrat S.L.Habitat Malgrat

Politica de privacitat

Politica de privacitat


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L. informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L.

B61845145

Calle Desclapers ,2 – 08380 Malgrat de  Mar (Barcelona)

Finalitat §  Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.

§  Gestionar la seva consulta o sol·licitud.

§  Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

                                                                              

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de  contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, INVERSIONES HABITAT MALGRAT S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.  

Menors d’edat 

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L, sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L.  detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

XARXES SOCIALS

 

INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L. disposa de perfils a diferents xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

A continuació, els enllacem les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les quals INVERSIONES HABITAT MALGRAT, S.L. té perfil obert:

– FACEBOOK

– TWITER