Consells per comprar un habitatge - Habitat MalgratHabitat Malgrat

Notícies

Últimes novetats

Consells per comprar un habitatge

Captura de pantalla 2020-02-18 a les 11.58.14

La compra d’habitatges ha disminuït cada cop més per culpa de la crisi, l’augment d’impostos i, per tant, de preus.

Nova llei hipotecària

El govern espanyol ha imposat una nova llei hipotecària que obliga a l’hipotecat a anar al notari amb una antelació mínima de 10 dies per analitzar tota mena de condicions de la documentació remesa pel banc. Per tant, es recomana acudir al notari com abans millor, perquè tot hi vagi amb fluïdesa i sense problemes. A més, la nova normativa limita les comissions que abasten l’amortització, tant total com parcial. El límit del deutor s’augmenta abans que el banc pugui iniciar l’execució de la hipoteca. Els bancs deuen assabentar-se que estan obligats a analitzar tot el procés i proporcionar a l’hipotecat informació detallada abans de signar el préstec.

Necessitat d’hipoteca

Per comprar un habitatge, majorment, es necessita una hipoteca. S’ha de tenir en compte que el banc finançarà fins al 80% de l’habitatge, excloent les despeses d’escriptura, notaria, registre, etc. El cost d’aquestes despeses provoquen un increment de la compra entre un 10% i un 15%.

Gràcies a tota la informació anterior, es recomana fer primer una autoavaluació financera, és a dir, hem de mirar si ens arriba el pressupost amb la hipoteca a més dels nostres estalvis, ja que és molt difícil que el banc ens faci el préstec del 100% del valor de l’habitatge. També s’han de fixar unes expectatives clares i reals per a després no fracassar econòmicament.

Important comparar

Per efectuar un bon procés del préstec hipotecari, s’han de comparar propostes de diferents institucions bancàries, analitzar tot el que ens ofereixen tant el banc com el venedor de l’habitatge i després prendre una decisió més convenient.

Depenent de la ubicació de l’habitatge, el preu pot incrementar. Si es troba a la ciutat o a un barri amb escoles importats, entre altres coses, el preu augmentarà.

Per tot això, hem de tenir en compte diferents propostes de diferents bancs, el pressupost que necessitem i tenim i, sobretot, antelació al notari perquè res falli i tenir la màxima informació possible durant tot el procés.