Cèdula d'habitabilitat: Què és i com sol·litar-ho? - Habitat MalgratHabitat Malgrat

Notícies

Últimes novetats

Cèdula d’habitabilitat: Què és i com sol·litar-ho?

cedula habitabilidad

La cèdula d’habitabilitat d’un habitatge és un document que acredita el compliment dels requisits mínims perquè un espai pugui ser habitat per persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa. Està legalitzada per les comunitats autònomes i caduca cada 15 anys. A Catalunya, els organismes responsables de l’organització són el Departament de Governació, Administracions Públiques i habitatge i l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Per moltes persones, solicitar una cèdula d’habitabilitat pot ser una tasca complicada. A més a més, existeix cert desconeixament entorn a les característiques de la cèdula d’habitabilitat i com solicitar-la.

Qué ens mostra la cédula d’habitabilitat?

La cèdula es diu de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. Les dades que recull la cèdula són:

  • La direcció i la ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les habitacions i espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Segons la Llei 18/2007 aquest document s’exigeix ​​en contractar i donar d’alta els serveis d’aigua, gas i llum, a més dels tràmits per llogar o vendre un immoble. El recomanable és que, abans de signar un contracte de lloguer o d’anar al notari per fer una compra venda, es comprovi que l’habitatge disposa de la cèdula d’habitabilitat al dia.

Si no té aquest document o està caducat, s’ha de contactar amb un arquitecte o arquitecte tècnic i sol·licitar-li un Certificat d’Habitabilitat visat pel seu Col·legi professional. Aquest realitzarà una inspecció visual a l’immoble i comprovar si compleix o no amb la normativa actual.

Finalment un cop tenim tota aquesta documentació, procedim a sol·licitar en el registre d’entrada de l’Ajuntament la cèdula d’habitabilitat per aconseguir el certificat d’habitabilitat. Amb la sol·licitud presentada ja podrem anar a les companyia subministradora per contractar aigua i llum en el nostre habitatge, ja que la cèdula d’habitabilitat trigarà al voltant d’un mes en arribar-nos per correu, però no haurem d’esperar tot aquest temps per poder donar-nos d’alta de aigua i llum, sinó que amb la sol·licitud cunyada per l’Ajuntament per registre d’entrada ens donaran l’alta.

Solicitar cèdula d’habitabilidad: Tipus

La cèdula d’habitabilitat a Catalunya pot ser:

  • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha buidat l’edifici i s’ha deixat només la façana.
  • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultats d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvis d’ús per crear un habitatge, buit de l’habitatge, ampliacions).
  • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

A la nostra immobiliària de Malgrat de Mar, Habitat Malgrat, som especialistes en la tramitació de cèdules d’habitabilitat. Els nostres assessors t’ajuden a sol·licitar la cèdula d’habitabilitat i s’encarreguen de fer totes les gestions per oferir-li el màxim de facilitats i comoditats.