Cèdula d'Habitabilitat - Serveis Habitat MalgratHabitat Malgrat

Cèdula d’habitabilitat

Cèdula d’habitabilitat


cèdula habitabilitat

Cèdula d’habitabilitat

Servei de gestió de la cèdula d’habitabilitat de la immobiliària de Malgrat de Mar, Habitat

A la immobiliària de Malgrat de Mar, Habitat estem especialitzats en la tramitació de cèl·lules d’habitabilitat. Els nostres gestors especialitzats s’encarreguen de realitzar totes les gestions per oferir-te les màximes facilitats i comoditats.

Què és una cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinada a la residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Per a que serveix?

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors.
  • transmissions.
  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
Més informació sobre la cèdula d’habitabilitat

logo pdf

Venda & Lloguer Producte bancari Taxacions Certificats.E.energètica

Mes información sobre la cédula d’habitabilitat

Cèdula d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya

La Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació de la Generalitat de Catalunya és el document administratiu que acredita que un immoble és apte per a ser destinat a ús residencial i compleix degudament les condicions tècniques d’habitabilitat que regula la normativa.

Els locals no escripturats com a habitatge no podran disposar de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació. Aquests casos hauran de tramitar la cèdula de primera ocupació.).

Quan es necessita?

  • Donar d’alta els serveis d’aigua, gas i llum.
  • Per llogar o vendre un habitatge amb la finalitat d’ocupar.
  • En habitatges d’obra nova i rehabilitacions generals.
  • Alguns bancs la requereixen per concedir hipoteques.

Vigència

La cèdula venç complerts 15 anys des de la seva expedició. Haurà de tramitar novament transcorregut aquest temps.

Inspecció

El propietari contactarà amb un tècnic competent perquè realitzi la inspecció a l’habitatge. Aquest tècnic (aparellador, arquitecte tècnic o arquitecte superior) omplirà el certificat conforme l’habitatge compleix la normativa en cas de ser així. El formulari de sol·licitud necessari serà facilitat pel propi tècnic. Aquells habitatges que no assoleixin els mínims legals d’habitabilitat, hauran de realitzar les modificacions pertinents per poder aconseguir la cèdula.

Font: wikipedia